Gratulerer Even !

Gratulerer Even !

  • av
  • tor 2020-08-06 kl 21.03

Vi gratulerer Even Orderdalen med bestått Skill test til LAPL(A).

Even har gjennomført utdanning til LAPL(A) i henhold til Luftfartstilsynets NOTEX 2019/1, i Elverum Flyklubb.

Vi takker instruktører og skolesjef i Elverum Flyklubb for gjennomført utdanning, men håper selvsagt Even vil fly i Valdres Flyklubb i fremtiden.

NOTEX 2019/1 ( https://luftfartstilsynet.no/aktorer/kontrollanter/notex-20191/ )  beskriver utdanningsprogrammet og skill test for kandidater med LAPL(S) og TMG erfaring.