Fagernes Flyplass Leirin

Fagernes Lufthavn eies av Avinor AS. Fagernes Lufthavn er stengt, men gjennom en bruksrettsavtale mellom Avinor og Valdres Flyklubb kan Valdres Flyklubb disponere deler av arealet til GA-flyging og luftsport innenfor begrensningene gitt for flyplasser til privat bruk. Denne delen kaller vi Fagernes Flyplass Leirin. Kommersiell virksomhet, offentlige arrangement eller lignende må avtales med Avinor.

Valdres Flyklubb har utarbeidet en driftshåndbok som beskriver bruk av plassen. Her beskrives krav og forutsetninger for bruken, og anbefalinger for oppførsel i luftrommet i nærområdet.

Tilgang til bruk av Leirin reguleres gjennom webtjenesten myppr.no. Her finnes oppdatert operativ informasjon.

Ettersom Leirin ikke er i AIP Norway, har ikke NOTAM-kontoret anledning til å publisere informasjon om status for Leirin. Riktig sted for å finne informasjon er myppr.no.

Fagernes Lufthavn Leirin er til salgs. Har du gode idéer til bruk av flyplassen som flyplass, og en god slump penger, er du hjertelig velkommen til å se nærmere på muligheten. Valdres Flyklubb formidler gjerne kontakt med Avinor.

Vedlegg: