Fly Trygt 3

Fly Trygt 3

  • av
  • tir 2019-02-05 kl 21.25

Søndag 3. mars arrangeres Fly trygt 3 i Valdres 

Fly Trygt 3 består av MYB- og FCL-teori som er obligatorisk for konvertering fra nasjonalt flygebevis seilfly til LAPL-S og SPL og som ikke er dekket i dagens opplæring.

Seminaret tar 3-4 timer + eksamen (20-25 min) Seminaret er ikke obligatorisk i seg selv, men er tilrettelagt og eksamensorientert som støtteundervisning. Deltakelse på selve seminaret er gratis, men eksamensavgift for Norsk Luftsportstilsyn reguleres av deres gebyrforskrift. 

Søndag 3. mars, oppstart 11:00 

Sted: Nythun Høyfjellstue 

 NB: Påmelding til S/ NLF sin hjemmeside