Status Leirin

Status Leirin

  • av
  • tor 2018-12-20 kl 14.19

Fagernes Lufthavn Leirin (ENFG) forsvinner fra AIP Norway og NOTAM fra 21. desember 2018. Konsesjonen for flyplass til offentlig bruk er levert inn. Flyplasseier Avinor vil ikke lenger gi tillatelser til landing på Leirin.

Valdres Flyklubb er i dialog med Avinor om en avtale som gir klubben mulighet til å søke om konsesjon for en flyplass til privat bruk. Inntil dette er i orden er det kun klubbens egne fly som kan benytte plassen.

Status vedrørende brøyting og andre operative forhold vil oppdateres i klubbens lukkede medlemsforum på Facebook. Ønsker du tilgang, søk Valdres Flyklubb på Facebook, klikk på Valdres Flyklubb medlemsforum og klikk på Bli medlem-knappen.