Fortsatt videre drift på Leirin

Fortsatt videre drift på Leirin

  • av
  • fre 2018-06-29 kl 16.40

Norges Luftsportforbund har lagt ut informasjon om Fagernes Lufthavn i forbindelse med at flyplassen "stenger" fra 1. juli. Fram til nyttår opererer vi som tidligere. Det blir dialog med Avinor etter ferien om ordninger for bruk fra 2019.

 

http://www.nlf.no/forbund/fagernes-lufthavn-leirin-er-fortsatt-tilgjenge...