Årsmøte 17.2.18

Årsmøte 17.2.18

  • av
  • søn 2018-01-07 kl 12.31

Lørdag 17.2.18 avholdes årsmøte i klubbhytta

klokken 15:00. Møte avholdes etter NIF's lover. 

Saksliste sendes ut til medlemmene på epost 

Innkalling til Årsmøte I Valdres Flyklubb

 

Årsmøte avholdes I Klubbhytten på Leirin lørdag den 17.02.2018 kl 15.00

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle klubben sin årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap

6. Innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubben sitt budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 3 styremedlem(mer) og 3 varamedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer, 2 varamenn

e) Representant til Idrettsrådet

Representant til ting og årsmøter

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Vedlegg: NIF krav til valgbarhet.

Velkommen til årsmøte

 

Det serveres kaffe og kringle. 

 

Med vennlig hilsen

Styre I Valdres Flyklubb