Erkleringskjema før flyging

Erkleringskjema før flyging

  • av
  • ons 2017-06-14 kl 21.14

Det er viktig at alle fører erkleringsskjemaet for åpning å bruk av Leirin riktig. Ta deg god tid og les hva som står i rubrikkene om hva som føres i de forskjellige rubrikkene. Husk at det også er to sider som skal fylles ut, husk også å levere skjemaet i postkassa ved brannstasjonen.