Priser

Nye priser fra 1. mars 2021

Prislisten erstatter prisliste datert 20. mai 2020. 

Last ned prislisten med lenken nedenfor.

Filene med eksempelberegninger gir gode eksempler på effektive priser ved forskjellige aktivitetsnivå. Se på PDF-filen for noen typer flygere, eller bruk xlsx-filen for å komponere din egen flygeprofil. Dette kan hjelpe deg når du skal velge din prismodell - full, aktiv eller super!


 

 

 


 

 

 

Vedlegg: