Priser

Priser fra 1. april 2022

Ny prisliste datert 1. april 2022 finner du på lenken nedenfor.  

Filene med eksempelberegninger gir gode eksempler på effektive priser ved forskjellige aktivitetsnivå. Prisene Se på PDF-filen for noen typer flygere, eller bruk xlsx-filen for å komponere din egen flygeprofil. Dette kan hjelpe deg når du skal velge din prismodell - full, aktiv eller super! Eksemplene bruker priser fra 2021.

Vedlegg: