Priser

Priser fra 1. mars 2021 - NB Nytt kontonummer

Revisjon 3 av prislisten datert 1. mars 2021 finner du på lenken nedenfor.  Valdres Flyklubb har byttet til Valdres Sparebank som bankforbindelse. Derfor har vi nye kontonummer. 

Filene med eksempelberegninger gir gode eksempler på effektive priser ved forskjellige aktivitetsnivå. Se på PDF-filen for noen typer flygere, eller bruk xlsx-filen for å komponere din egen flygeprofil. Dette kan hjelpe deg når du skal velge din prismodell - full, aktiv eller super!


 

 

 


 

 

 

Vedlegg: