Saksliste Årsmøte 2015 Valdres Flyklubb

Saksliste Årsmøte 2015 Valdres Flyklubb

  • av
  • lør 2015-01-24 kl 16.31

Til Medlemmer I Valdres Flyklubb                                                
Fagernes den 20.01.15

 

Innkalling til Årsmøte I Valdres Flyklubb

 

Årsmøte avholdes I Klubbhytten på Leirin lørdag den
21.02.2015 kl 15.00

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og
forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2
representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle klubben sin årsmelding, herunder
eventuelle gruppeårsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap

6. Innkomne forslag og saker

- Innkommet sak om reduskjon av styrerpresentanter fra
7 til 5 representanter.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubben sitt budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 7 styremedlem(mer) og 3 varamedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt
organisasjonsplan

d) 2 revisorer, 2 varamenn

e) Representant til Idrettsrådet

Representant til ting og årsmøter

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
for neste årsmøte

Vedlegg: NIF krav til valgbarhet.

Velkommen til årsmøte

 

Med vennlig hilsen

Styre I Valdres Flyklubb