Flysertifikatet PPL-A

Valdres flyklubb har et godt tilbud til deg som ønsker å begynne å fly småfly. Vi tilbyr deg å ta sertifikat for privatbruk (PPL-A) etter de felleseuropeiske JAR-FCLreglene. Dersom du senere vil ta kommersiell utdannelse, kan du bruke utdannelsen til privatflyver som grunnlag.Å ta flysertifikat er krevende og krever stor innsats fra deg som elev. Du må regne med å bruke ett til to år, hvis du har jobb eller studier ved siden av.  Utdanningen er to delt en teoretisk del som avlegges for Luftfartstilsynet og den praktiske delen som gjøres i klubben med en avsluttende oppflyvning for en kontrolant fra Luftfartstilsynet.

  • Veien til flysertifikat...

 Meld deg inn i Valdres Flyklubb. Dette gjør du enklest vi Norges Luftsportforbund blir du samtidig medlem i forbundet vårt, Norges Luftsportforbund, da får du samtidig tilsendt m,edlemsbladet Flynytt seks ganger pr.år . Utdannelsen kan påbegynnes når du er 16 år, oppflyvningen til privatflysertifikatet kan ikke gjøres før du er fylt 17 år. Det er ingen øvre aldersgrenser for privatflysertifikat.Før man kan f¨fly solo(fly alene, uten instruktør) må man være erklært medisinsk skikke og fått utstedt en legeattest, dette gjøres hos en godkjent flylege.  Har du alminnelig helse er dette normalt godt nok for å få legeattest klasse 2. Legeundersøkelsen kan du gjøre hos Luftfartstilsynets Flymedesinske seksjon tlf 2319 6110 eller hos en godkjent flylege. Dette finnes de mere informasjon omm på  Luftfartstilsynets hjemmeside.  

  •  Teori..

 Teoriutdannelsen gjøres via Luftfartsskolen. Se hjemmesiden eller ring dem på 2310 2940.

 De fagene det skal avlegges prøve for Luftfartstilsynet i er, Flygeteori, fly- og motorlære, meteorologi, navigasjon, lover og bestemmelser, flytelefoni, flymedisin, flypsykologi, operasjonelle prosedyrer.

  • Den praktiske delen..

 Den praktiske delen av utdanningen gjennomføres på Fagernes Lufthamn, Leirin i regi av Valdres Flyklubb,s flyskole og skolens instruktører. Flygningen kan på begynnes før teorien er avsluttet , men solo flygninge kan ikke gjøres før all teorien er bestått. Utdanningsprogrammet består av 45 flytimer, minimum ti av disse skal være soloflygning og minimum fem timer solonavigasjon.

I løpet av utdanningen blir du fulgt godt opp og må gjennom flere progresjonssjekker, dette er for å sikkre at progresjonen er riktig og at du tar til deg kunskapen. Den avsluttende prøven er for en kontrolant fra Luftfartstilsynet. 

  • Kostnader...

 Om du regner cirka 25 000kr i grunninvesteringer( teoribøker, teorikurs, gebyrer, helsesjekk og utstyr). Valdres Flyklubb er en av de flyskonene i landet med lavest time pris på skoleflyet sitt.  Normalt går det med 50-70 timer, men dette varerer fra person til person.  Det er vanskelig og sette et akkurattt tall på dette med kostnadet til flysertifikatet.

 Kontakt en av instruktørene våres eller kontaktperson for motorfly!